image4 (1)

Adélka Buryanová

Adélka, přišla na svět jako zdravé miminko, ale kolem desátého měsíce začalo být zjevné, že její vývoj začíná zaostávat. Odborníci se snaží odhalit příčinu této odchylky, ačkoli se výsledky vyšetření stále vyhýbají definitivnímu závěru. Ve dvou letech byl diagnostikován mikroduplikační syndrom 16p13.11, ale k tomu se přidaly i další zdravotní komplikace, jako je mikrocefalie, faciální dysmorfie a řada dalších obtíží.

image0 (18)

Od prvního roku života se Adélka intenzivně rehabilituje, vynakládá obrovské úsilí a odhodlání, aby zdolala každodenní výzvy. S podporou rodiny podstupuje různé terapie, včetně hipoterapie, canisterapie a ergoterapie.

 

Rodina neustále hledá způsoby, jak Adélce pomoci v zvládnutí samostatné chůze a zlepšit její celkový životní standard. Intenzivní neurorehabilitace Therasuit v Centru Hájek u Plzně se ukázala jako velká příležitost, i když náklady na dvoutýdenní terapii dosahují 84 000 Kč a nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

image3 (1)

I přes finanční náročnost těchto terapií rodina Adélky neztrácí naději a ví, že jsou pro její pokrok klíčové. Díky podpoře přátel a dobrovolných dárců Adélka ve svých šesti letech poprvé sama stála u vánočního stromečku, což byl pro ni velký úspěch.

Adélka momentálně navštěvuje speciální školu se zkušenými pedagogy. Jedním z největších problémů je komunikace, protože Adélka nemluví, ale snaží se s rodinou komunikovat různými způsoby, snaží se rodiče najít cestu např. přes oční komunikátor.

Rodina Adélky za každou formu pomoci upřímně děkuje, protože bez podpory a solidarity ostatních by to pro ně bylo nesmírně obtížné. Jsou vděční za každého, kdo pomáhá malé bojovnici Adélce na její cestě za šťastnějším životem.​